ארבר - תל אביב

שם הפרוייקט:
ארבר
מיקום:
תל אביב
בניין מגורים בתל אביב בעל 12 קומות מגורים + קומת קרקע + 2 קומות מרתף לחניה. סכ"ה 56 יח"ד. התחלת בנייה: 2019.