בניין בוטיק - רותם שני | שכ' צפון גני תקווה (מגרש 12)

שם הפרוייקט:
בניין בוטיק - רותם שני, שכ' צפון גני תקווה (מגרש 12)
מיקום:
שכונת צפון גני תקווה
מגרש 12 - בניין מגורי בוטיק שמצטרף לשכונת "צפון גני תקווה" שתוכננה ע"י משרדנו. הבניין בעל איכות תכנונית ועיצוב מוקפד ביוזמת "רותם שני", בן 10 קומות ו-34 יח"ד, וחניה בקומה תת קרקעית.