מגדל 5 - הוד השרון

שם הפרוייקט:
מגדל 5 - הוד השרון
מיקום:
הוד השרון
יזם: קבוצת מזרחי ובניו. מגדל מגורים בהוד השרון, 62 יח"ד ב-16 קומות + מרתף חניה.