ביה"ס לבנות "יסודות"

שם הפרוייקט:
ביה"ס לבנות "יסודות"
מיקום:
יד-בנימין