ביה"ס "רחובות ההולנדית"

שם הפרוייקט:
ביה"ס "רחובות ההולנדית"
מיקום:
רחובות