פארק תעסוקה ברנר

שם הפרוייקט:
פארק תעסוקה ברנר
מיקום:
גבעת ברנר
תב"ע פארק תעסוקה בגבעת ברנר - תכנית מפורטת לאזור תעסוקה ואחסנה לוגיסטית בסמוך לקיבוץ גבעת ברנר, בשטח המיועד לתעסוקה בתמ"מ 21/3. בנוסף לשטחי התעסוקה והאחסנה, מייעדת התכנית שטחים לצרכי ציבור לשם הרחבת קריית החינוך האזורית ומשמרת שטח פתוח ערכי בלב שטח התכנון. שטח התכנית: 528 דונם. 180,000 מ"ר לתעסוקה. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2012-2014.