פארק תעסוקה ברנר

שם הפרוייקט:
פארק תעסוקה ברנר
מיקום:
גבעת ברנר
תב"ע פארק תעסוקה בגבעת ברנר