מתחם נוסינוב - רעננה

שם הפרוייקט:
מתחם נוסינוב - רעננה
מיקום:
רעננה

תכנון

מתחם נוסינוב ברעננה-

מגרשים 2013+2014 : 2 מגדלי מגורים בני 9 קומות הכוללים סה"כ 72 יח"ד + 10 שבס, 2 קומות מרתפי חניה.

מגרשים 2008+2009 : 2 מבני קוטג' בני 3 קומות הכוללים 3 יח"ד.

ביוזמת: קידר מבנים