קרית חינוך בפארק הנחל - באר שבע

שם הפרוייקט:
קרית חינוך פארק הנחל - באר שבע
מיקום:
באר שבע

קרית חינוך פארק הנחל - באר שבע.

קרית החינוך מכילה בית ספר תיכון, בית ספר יסודי, אשכול גנים, אולם ספורט, אמפי פתוח, מגרשי ספורט משולבים ומבנה תנועת נוער - צופים.

בבי"ס התיכון מתוכננות 42 כיתות לימוד, בבי"ס היסודי מתוכננות 18 כיתות לימוד. 

את בי"ס תיכון ובי"ס יסודי מפריד שצ''פ (הפרדה מפלסית) העובר לרוחבה של קרית החינוך - מהכיכר בכביש 107 (ממערב) ועד לחורשה (ממזרח).