אבן יהודה - הדסים

שם הפרוייקט:
אבן יהודה - הדסים
מיקום:
אבן יהודה

תכנית בצפון הישוב אבן יהודה, מדרום לבית הספר החקלאי "הדסים" אשר באה לשנות יעוד של קרקע חקלאית לשכונת מגורים איכותית במגוון צפיפויות בינוי. 

כמו כן, נקבעו בתכנית שטח למבני ציבור ובהם בית ספר יסודי וגני ילדים, ושטחים ערכיים פתוחים, כולל קביעת הנחיות לפיתוח נופי ושמירה על שמורת הטבע וטיפול בשטחים הציבוריים הסובבים אותה. מגרש למתקן הנדסי - מכון שאיבה לביוב, הבא להסדיר הן את צרכי השכונה והן את אלה של כפר הדסים. לאורך מרכז התכנית מתוכנן ציר פעילות ותנועה של הולכי רגל לכוון השמורה, עבור דרך השטחים המיועדים למבני ציבור.

שטח התכנית: 200 דונם. 73,500 למגורים. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2008-2014.