פרדסיה צפון - בינוי

שם הפרוייקט:
פרדסיה צפון - בינוי
מיקום:
פרדסיה

תכנית מתאר ותכנית מפורטת, הכוללת איחוד וחלוקה, להרחבתו של הישוב הקיים בפרדסיה לכיוון צפון, ע"י הקמת שכונת מגורים בת כ- 740 יח"ד (ובנוסף – 160 יח"ד בדיור מוגן).

התכנית משלימה את פיתוח הישוב ביתרת שטח השיפוט שלו ונותנת מענה לצרכים כלל ישוביים נוספים בתחומי החינוך, התעסוקה, המסחר  והשטחים הפתוחים.

התכנית שומרת על צביון הישוב הקיים.

התכנית מיעדת פארק מרכזי ומוסיפה לידו שטחים עבור מבני ציבור גדולים לחינוך.

 

הסוגיות התכנוניות המיוחדות המאפיינות את התכנית נוגעות לעיצוב הקשר בין הישוב הוותיק לאזור הפיתוח, דבר אשר קיבל ביטוי במערכת הדרכים והשטחים הפתוחים הקושרים בין שני החלקים ובבניה המדורגת (מנמוך לגבוה) מאזור התפר היישובי וצפונה.

התכנית מנצלת מגבלת פיתוח של קווי חשמל העוברים בשטחה ליצירת חניונים אשר אחרי העתקת הקווים (הנמצאת בתכנון מתקדם) תאפשר מיצוי ומילוי זכויות הבניה במגרשים הנמצאים מתחת לקוי המתח.

התכנית מתמודדת ומצליחה להכיל ולנצל מגבלות של אתר פסולת בניין ישן ושל באר מים הקיימים בשטחה ולשלבם במערך השטחים הפתוחים והשבצ"ים המוצעים בתכנית.

שטח התכנית: 405 דונם. 135,750 מ"ר למגורים, 34,600 מ"ר לתעסוקה. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2004-2013.