תמ"מ 3/21

שם הפרוייקט:
תמ"מ 3/21
מיקום:
מחוז מרכז