שדה בוקר

שם הפרוייקט:
שדה בוקר
מיקום:
שדה בוקר

תכנית מתאר מלאה ותכנית מפורטת לקיבוץ שדה בוקר בהתאמה פרוגרמתית לקיבולתו המרבית של 500 יח"ד עפ"י תמ"א 35. בתכנית מוקצים שטחים באזור התכנון בהתאם לפרוגרמה שנקבעה בתכנית האב הנוגעת לנושאי מגורים, תעסוקה, חינוך, תרבות, צרכי ציבור, נוף ושטחים פתוחים, תשתיות ותחבורה. שמירה על אתר "צריף בן גוריון" כאתר לאומי במתכונתו הקיימת. שטח התכנית: 3240 (תחום המשבצת). 75,000 מ"ר למגורים. שנת התחלה וסיום  של העיסוק בפרוייקט: 2009-2013.