ביאליק על הפארק

שם הפרוייקט:
"ביאליק על הפארק"
מיקום:
קריית ביאליק

שכונת מגורים בת כ- 4500 יח"ד על שטח של כ- 950 דונם בתחום השיפוט של עיריית קריית ביאליק.

השכונה המוצעת עתידה לקום מצפון לגבעת הרקפות, מדרום לכביש מס' 79, מזרחית לכביש "עוקף קריות" ומערבית לפארק המוגדר כ"שטח פתוח עירוני" בתכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה.

צפיפות המגורים המוצעת בתכנית הינה כ-5 יח"ד לדונם ברוטו (14.2 יח"ד לדונם נטו) בממוצע.

הבניה המוצעת הינה בניה רוויה במבנים של בין 8 ל-21 קומות בבניין.

בשטח התכנית כלולים שטחים נרחבים לצרכי ציבור ובהם קריית חינוך תיכונית יישובית, פארק שכונתי ראשי המשלים ומתחבר אל הפארק העירוני, קריית ספורט ועוד.

התכנית הינה תכנית הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה לביצוע בארבעה מתחמי תכנון נפרדים, אשר בהם יוכנו, בשלב הבא, תכניות בניין עיר מפורטות.

במתכונת זו תתאפשר ישימות גבוהה יותר וגמישות בשלבי ביצוע ומימוש התכנית.

שטח התוכנית: 950 דונם, 675,000 מ"ר למגורים. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2014-2002.