פרדסיה - תכנית אב

שם הפרוייקט:
פרדסיה - תכנית אב

תכנית מתאר ותכנית מפורטת, הכוללת איחוד וחלוקה, להרחבתו של הישוב הקיים בפרדסיה לכיוון צפון, ע"י הקמת שכונת מגורים בת כ- 740 יח"ד (ובנוסף – 160 יח"ד בדיור מוגן).

התכנית משלימה את פיתוח הישוב ביתרת שטח השיפוט שלו ונותנת מענה לצרכים כלל ישוביים נוספים בתחומי החינוך, התעסוקה, המסחר  והשטחים הפתוחים.

התכנית שומרת על צביון הישוב הקיים.

התכנית מיעדת פארק מרכזי ומוסיפה לידו שטחים עבור מבני ציבור גדולים לחינוך.