גני תקווה - שכונת מגורים

שם הפרוייקט:
שכונת מגורים
מיקום:
גני תקווה

תכנית הכוללת איחוד וחלוקה, לשכונת מגורים בת 764 יחידות דיור, הנמצאת בשטחי הפיתוח האחרונים של גני תקווה, בחלקו הצפוני של הישוב.

התכנית מאופיינת בבניה רוויה של דירות  בשטח עיקרי ממוצע של 120 מ"ר ליח"ד, בבניינים בגובה של עד 24 קומות.

בתכנית מוקצים שטחי ציבור פתוחים המהווים רצף יחד עם שטחים דומים בתכניות הסמוכות.

בתכנית מוקצית חטיבת קרקע גדולה  לצרכי ציבור להקמת קריית חינוך וספורט יישובית בגני תקווה.

שטח התכנית: 116 דונם. 114,600 מ"ר למגורים. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2009-2013.