פארק המדע - נס ציונה

שם הפרוייקט:
פארק המדע
מיקום:
נס ציונה

תכנית הכוללת איחוד וחלוקה, ליצירת מרכז תעשיה עתירת ידע אשר נועד להרחבת פארק המדע הקיים בנס ציונה.

התכנית נשענת על ומשלימה את מערכת הדרכים האזורית בסביבותיה וכוללת הקצאה של שטח למבני ציבור, אשר במצורף לשטחים אחרים המיועדים למבני ציבור בשתי התכניות הסמוכות לתכנית זו, תאפשר מתן מענה לצורך זה ברמה העירונית.

שטח התכנית: 110 דונם. 182,000 מ"ר לתעסוקה. שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרוייקט: 2009-2013.